Informacije o prodaji preko administrativne zabrane

Iskoristite mogućnost odloženog plaćanja do 6 mesečnih rata putem administrativne zabrane.

Green office pruža mogućnost odloženog plaćanja robe putem administrativne zabrane zaposlenima u firmama, ustanovama kao i preko sindikalnih organizacija koji imaju sklopljen ugovor sa Green office.

Za kupovinu putem administrativne zabrane potrebno je sledeće:

     Potpisan ugovor o poslovnoj saradnji između Green office i firme/ustanove/sindikata u kojoj ste zaposleni

     Da firma u kojoj radite isplaćuje redovno zarade u skladu sa Zakonom o radu

     Da firma u kojoj radite u zadnjih 365 dana nije imala blokiran tekući račun duže od 10 dana  

     Da ste u stalnom radnom odnosu

     Potvrda o kreditnoj sposobnosti

     Da izdata potvrda od strane preduzeća ne bude starija od 5 dana 

Procedura kupovine je krajnje jednostavna. Dovoljno je da sa potvrdom overenom od strane obračunske službe firme/ustanove/sindikata u kojoj ste zaposleni dođete u maloprodajni objekat Green office ul.Žarka Zrenjanina br.22 Pančevo, a mi ćemo se pobrinuti za sve ostalo. Roba se prodaje pod sledećim uslovima: 

     za iznose od 3.000,00 do 10.000,00 dinara odobrava se prodaja na 3 jednake mesečne rate

     za iznose preko 10.000,00 dinara odobrava se prodaja na 6 jednakih mesečnih rata

Prilikom uplate rata, bez obzira da li je vrši preduzeće ili kupac obavezno u pozivu na broj upisati broj ugovora. 

Potvrdu za kupovinu možete preuzeti na ovoj stranici.

Firme i ustanove, koje su zainteresovane za potpisivanje ugovora o poslovnoj saradnji sa Green office, mogu da preuzmu obrazac za prijavu OVDE.

Sve informacije u vezi sa kupovinom preko administrativne zabrane možete dobiti putem telefona 013 333 932, ili putem email-a office@greenoffice.rs