Najnoviji postovi

Razno

U našoj kategoriji obrasci razno, možete pronaći veliki broj obrazaca koji su Vam potrebni za svakodnevno poslovanje. Svi naši obrasci su izrađeni kvalitetno i usklađeni su sa pozitivno pravnim propisima.

U našoj ponudi možete pronaći sledeće obrasce: Prijava odjava na zdravstveno osiguranje, prijava obveznika plaćanja doprinosa, poreska prijava za akontaciono utvrđivanje poreza na dobit preduzeća, poreska prijava za akontaciono utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti, prijava za utvrđivanje poreza na imovinu, poreska prijava za urvrđivanje poreza na prihode od nepokretnosti, poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke, predlog za veštačenje, PPDG1S, PPDG1P, prilog 1 uz obrazac PPI-1, prijava odjavana na zdravstveno osiguranje zemljoradnika, popis akata obrazac, bilans uspeha, nalog za službeno putovanje, PDP, poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima, izveštaj o povredi zabrane pušenja, bilans stanja, izveštaj o promenama na kapitalu, poreski kredit za ulaganje u osnovna sredstva, zapisnik o vršenju tehničkog pregleda, izveštaj o utvrđenom stanju vozila...

Trenutno postoji 30 proizvoda.

Prikazuju se 1-15 od 30 stavki

Aktivni filteri