Tabuliri blanko

U našoj ponudi kancelarijskog materijala imamo tabulir papir, raznih dimenzija, i broja papira. Tabulir blanko (papir) koji koriste matrični štampači se najiviše upotrebljava na našem tržištu, pogodan je za veliki obim štampe.

Aktivni filteri