Papir i papirna galanterija

Jedna od najvažnijih stavki u kategoriji kancelarijskih materijala je papir. I to ne bilo kakav papir. Sama reč „papir“ zvuči jednostavno i sveprisutno, ali da li je stvarno tako?

Svakodnevno kopiranje i štampanje, kucanje fiskalnih računa ili korišćenja digitrona sa trakom vrlo često zahteva velike količine ovog proizvoda.

I Vama će, kao samim potrošačima, ponekad zatrebati hamer papir ili papir u boji za neku priliku. Zapitaćete se i nekad da li papir za InkJet štampače možete da koristite kao papir za laserske štampače? Da li možda imate matrični štampač koji koristi tabulir ili Vam treba papir za ploter bilo da treba da odštampate građevinski projekat ili veliki poster?

To su samo neka od pitanja koja će Vam, eventualno, pasti na pamet dok ne dođete u „Green office“ gde će Vas, naše ljubazno osoblje, zapitati o specifičnostima papira i ponuditi Vam veliku mogućnost izbora.

Veoma smo otvoreni za saradnju tako da često imamo papir na akciji što znači da papir odličnog kvaliteta možete dobiti po najpovoljnijoj ceni na tržištu. Akcije su često prisutne i za druge proizvode od papira koji su nezaobilazni deo savremenog poslovanja.

Možda niste ni znali, ali samo papir za štampanje i kopiranje se može razlikovati po debljini, gramaturi, gustini, glatkoći, belini, sjajnosti, opacitrtu, po tome da li su premazani ili ne i tako dalje, a da ni ne pominjemo ostale vrste papira kao na primer ading, termo i faks rolne.

Zbog svega toga je naša firma „Green office“ odlučila da Vam što bolje predstavi što je moguće više vrsta, kvaliteta i osobina papira.

Malo o istoriji papira

Papir je izmislio Kaj Lun, dvorjanin kineskog cara Vu Dija. Proizvodili su ga od bambusa, rubja i krpa razmočenih u vodi. Oni su tokom 700 godina držali u tajnosti način proizvodnje hartije, sve dok muslimani za nju nisu saznali od jednog od zarobljenih kineza nakon bitke kod Talasa 751.

 

Kao sirovinu, kinezi su koristili koru duda ili bambus, evropljani su koristili stare krpe od pamuka i lana, dok se danas proizvodi od drveta - tačnije od celuloze. Papir je izrazito značajno doprineo prosveti i nauci. Pronalazak papira smatra se jednim od pokazatelja početka novog veka. Koristi se u razne svrhe i može se naći u raznim oblicima.

Kvalitet papira

Da bismo Vam što bolje objasnili kvalitet i osobine papira, poslužićemo se nekim nabrajanjima. Kvalitet papira se ocenjuje na osnovu njegovih eksploatacionih svojstava, a direktno zavisi od njegove građe.  Kao i kod svih materijala, uopšteno, i kod papira se ispituju sledeća  svojstva:

 •          mehanička
 •          fizička i
 •          hemijska

Osobine papira

Osnovne osobine

 •          gramatura [g/m2],
 •          debljina [mm],
 •          gustoća [g/m3],
 •          specifična  zapremina [m3/g],
 •          dimenziona stabilnost [%].

Hemijske osobine

 •          Sadržaj  vlage [%],
 •          Sadžaj pepela [%],
 •          pH vrednost vodenog ekstrakta,
 •          Električna provodljivost [μS/m].

Mehaničke osobine

 •          kidanje,
 •          cepanje,
 •          dvostruko savijanje

Optičke osobine

 •          belina [%],
 •          tnsparentnost [%],
 •          opacitet [%],
 •          sjaj [%].

Osobine površine lista

 •          glatkoća ili hrapavost [s],
 •          štamparska osobina
 •          otpornost na abraziju, hrapavost [μg]
 •          abrazivnost papira [μg]

Štamparske osobine

 •          otpornost na suvo cepanje [m/s],
 •          otpornost na mokro cepanje [m/s],
 •          absortivnost [%],
 •          štamparska penetracija [1/mm],
 •          mikro-makro poroznost [mm],
 •          sjaj štamparske boje [%],
 •          optička gustina štamparske boje [%].

Kod nas u „Green office-u“ uvek možete naći papir odgovarajućeg kvaliteta po povoljnoj ceni!

 Osnovne osobine

 •          Gramatura papira predstavlja težinu (g) papira na jedinicu površine od jednog kvadratnog metra ( g/m2 ).

Debljina

 • Debljina je rastojanje paralelnih površina jednog lista paira. Merenjem debljine kontroliše se ujednačenost proizvodnje pri izradi lista na papir mašini, a potrebna je i za određivanje zapreminske težine papira. Od debljine papira zavisi ujednačenost nanošenja otisaka. Kreće se od 0,006 mm (za najtanje papire) do nekoliko mm (za kartone i lepenke).

Zapreminska masa

 • Ona predstavlja odnos mase papira prema njenoj bruto zapremini. Ova karakteristika zavisi od dodataka u papiru, mlevenja vlakana i dorade papira, a kreće se od 0,3 do 1,36 g/ cm3. Većina papira za           štampanje ima zapreminsku masu 0,6-0,9 g/cm3.

Mi iz „Green office-a“ smo vrlo posvećeni Vašim potrebama i pratimo zahteve tržišta te Vam, zbog toga, vrlo često nudimo kvalitetan papir na akciji.

 

Hemijske osobine

Vlaga

 •          Apsolutni sadržaj vlage u papiru. Osobine papira se značajno menjaju sa povećanjem ili smanjivanjem sadržaja vlage!

Velika je važnost kontrole vlažnost u proizvodnim prostorijama. Na taj način se:

 •          Obezbjeđuje dimenziona stabilnost papira i kartona tokom čitavog procesa prerade, štedi vreme i izbegava „škart“,
 •          Eliminiše statički elektricitet,
 •          Obezbjeđuje ravnomerno i kvalitetno štampanje,
 •          Bolja je priprema papira i kartona za presavijanje, rezanje i koričenje. 

Pepeo

 •          Pepeo je ostatak dobijen nakon spaljivanja uzorka na 550°C do konstantne mase. Uobičajeno je da se sadržaj pepela poistoveti sa sadržajem punila, jer su punioci materije koje ne sagorijevaju.

pH vrednost

pH vrednost označava stepen kiselosti, odnosno alkalnosti nekog rastvora.

 •          Papir sa pH nižim od 4,5 usporava sušenje štamparske boje
 •          papiri kiselog karaktera slabije se vremenski održavaju, postaju krti, jer kiselina napada vlakna

Kiselost papira javlja se kao posljedica nedovoljnog ispiranja celuloznih vlakana.

Optičke osobine

Belina

 •          Pod belinom se podrazumjeva procenat približavanja beline ispitivanog materijala apsolutno belom. Izmerena vrednost beline je relativna jer se određuje  na bazi poređenja  sa belionim standardom               (MgO)

Svojstvo beline papira ili nijansa koju će papir imati na kraju procesa zavisi od:

 •         udela pojedinih sirovina za proizvodnju papira i
 •         raznih supstanci koje se dodaju u papirnu masu prilikom proizvodnje.

Opacitet

 •          Zavisno od namene, papir treba da pokazuje osobine prozirnosti (transparentnosti) ili sposobnost pokrivanja (opacitet). Opacitet je mera nepropustljivosti svetlosti. To je naročito važna osobina za                 tanke štamparske papire na primer - paus papir.

Sjajnost

 •          Sjaj je optička osobina koja definiše koliki se deo emitovane svetlosti reflektuje od površine pod uglom koji je jednak upadnom uglu. Sjajnost površine je povezana sa njenom glatkoćom,  mada se radi           o osobinama različitog  karaktera. Kod hrapavih površina  svetlost se reflektuje tako da dolazi do rasipanja svetlosti. Sjaj takvih površina  je slab. Da bi papir bio sjajan on obavezno mora da bude i                 gladak. Ali svi glatki papiri nisu sjajni!

Možda nikad niste obratili pažnju na hemijske i optičke osobine papira, ali zato „Green office“ vodi računa o Vama i odabiru kvalitetnog papira.

Površinska svojstva papira

Moć upijanja

 • Moć upijanja predstavlja količina  vode u gramima, koju apsorbuje 1m2 papira u određenom  vremenu. Meri se za svaku stranu lista papira posebno.  Ako je moć upijanja previše mala, onda ona onemogućava bojama da dovoljno brzo prodiru u podlogu, što za rezultat ima razmazivanje svežeg otiska. Prevelika moć upijanja dovodi do toga da vezivo štamparske  boje prebrzo prodire u list papira, a pigment ostaje nevezan na površini i lako se skida. Rezultat je da otisak deluje pegavo.

Glatkoća

 •          Kvalitet štampe (otiska) i vernost reprodukcije sitnih detalja zavisi od mere ostvarenog dodira štamparske  forme i podloge. Kontakt zavisi od toga koliko je podloga glatka ili ravna.
 •          Što  je veća glatkoća površine papira, to je potrebno duže vreme za prolaz utvrđene zapremine vazduha.

 

Klasifikacija papira

Klasifikacija papira se može izvršiti na osnovu različitih kriterijuma:

 •          prema udelu vlaknastih sirovina,
 •          prema sadržaju lepka (keljeni, polukeljeni i nekeljeni),
 •          na osnovu obrade površine papira nanošenjem drugih supstanci (karbonski, gumirani, metalizirani, premazni).

 

Najčešće podele papira su:

 •          prema upotrebljenoj sirovini (ili prema udelu vlaknastih sirovina),
 •          prema načinu dorade,
 •          prema nameni i
 •          prema gramaturi.

 

Grafički papiri su:

 •          štamparski,
 •          pisaći (kancelarijski) i
 •          crtaći.

Bez obzira na tehnike štampanja, svi štamparski papiri moraju da zadovolje opšte  zahteve:

 •          da ravnomerno primaju štamparsku boju,
 •          da imaju glatke površine, da su homogeni i ujednačene debljine,
 •          da su ujednačene beline koja se ne menja pod uticajem svetlosti,
 •          da su sa što manje providnosti ili ako je i imaju da je ravnomerna,
 •          da imaju dobru mehaničku čvrstoću u vlažnom i suvom stanju i itd.

Najkvalitetniji papir u lošim uslovima skladištenja, klimatizovanja i rukovanja, može stvarati probleme u toku štampanja!

 

Gramatura

Iako je ova osobina papira već pomenuta, ostavili smo je i za kraj.

Prema gramaturi svi proizvodi industrije papira svrstavaju se u tri velike grupe:

 •          papiri,
 •          kartoni i
 •          lepenke.

Iako ne postoji oštra granica izmedju ove tri grupe, ipak se kao orjentaciona granica podrazumeva:

 •          papiri od 6 do 150 g/m2,
 •          kartoni od 150 do 500 g/m2 i
 •          lepenke preko 500 g/m2.

U rasponu gramatura od 150 do 250 g/m2 svrstavaju se i papiri i kartoni. Često se ovi proizvodi nazivaju polukartoni.

Isto tako u rasponu između 500 i 600 g/m2 svrstavaju se kartoni i lepenke. Navedena podela izvršena je po Klemmu.

 

Klasifikacija papira prema gramaturi

Na osnovu gramature papira uobicajena je klasifikacija na:

 •          vrlo tanki ili svilasti papiri - do 29 g/m2
 •          tanki papiri - od 30 do 49 g/m2
 •          srednje tanki papiri - od 50 do 69 g/m2
 •          srednje teški papiri - od 70 do 119 g/m2
 •          teški papiri - od 120 do 149 g/m2
 •          polukartoni - od 150 do 199 g/m2
 •          kartoni - od 200 do 500 g/m2
 •          lepenke - preko 500 g/m2

 

Unutar navedenih raspona s obzirom na namenu svrstavaju se pojedine vrste papira:

 •          tanki i svilasti papiri - do 25/30 g/m2
 •          novinski papiri - od 40 do 52 g/m2
 •          pisaci i štamparski papiri - od 70 do 100 g/m2
 •          polukartoni svih vrsta - od 150 do 200 g/m2
 •          kartoni - od 200 do 500 g/m2
 •          lepenke - preko 500 g/m2

 

Klasifikacija papira prema gramaturi - ISO 4046

Prema gramaturi papiri se dele na:

 •          Niskogramski, sa gramaturom do 59 g/m2,
 •          Srednjegramski, sa gramaturom 60-119 g/m2,
 •          Visokogramski, sa gramaturom 120-200 g/m2 (nazivaju se još  i polukartoni).

Da li ste znali?

 •          Da se, recikliranjem 1 tone papira, čuva oko 17 drveća i 380 litara benzina, 4000 kW energije, oko 2 m³ prostora na deponiji, oko 26500 litara vode.
 •          Da je, za pravljenje papira od drveća, potrebno oko 40% više energije, a zagađenje vazduha je oko 90% više nego od već upotrebljenog papira.
 •          Da jedno domaćinstvo godišnje potroši količinu papira dobijenu od 6 stabala.
 •          Da bi se reciklažom polovine svjetske proizvodnje papira sačuvalo 800.000 kvadratnih metara šuma.

Reciklirajte papir! Reciklažom podižemo svest o očuvanju planete.

S obzirom na kvalitet, papir možemo podeliti u 3 klase:

Papir A klase ili Premium papir

 •          je papir visokih performansi i idealan je za zahtevnije ispisivanje kao što su kolor ili grafika. Karakteriše ga visok stepen beline i neprozirnost kao i  postojanost na temperaturi. Po pravilu je velikog volumena tj. debeo i kao takav s cenom odskače od druge dve klase pa se zbog toga koristi u manjoj mjeri.

Papir B klase

 •          je svestrani papir koji ima za nijansu manji stupanj beline, manjeg je volumena (debljine), a samim tim i veću mogućnost deformisanja prilikom štampanja ili kopiranja u odnosu na A klasu. Bez obzira na sve to i više nego dovoljno zadovoljava sve zahteve i potrebe štampanja i kopiranja.

Papir C klase

 •          je papir najmanjeg volumena, najmanjeg stepena beline, pa tako i najniže cene. Bez obzira na sve mane on u najvećoj meri zadovoljava potrebe kancelarijskog poslovanja gdje je većina štampe crno-bela. Najčešće se koristi za svakodnevne poslovne potrebe kao i internu upotrebu unutar velikih preduzeća gde je potreba za papirom više izražena, a razlika u ceni rezultira velićim uštedama.

Ako se pitate zašto dolazi do deformacije papira...

To je zbog visoke temperature kod nižih gramatura papira, dok se kod debljih papira viših gramatura povećava krutost i otežava se mogućnost prolaska papira kroz štampač ili kopir aparat. Kod papira za InkJet zahtevi su uslovljeni tekućim agregatnim stanjem tonera, takvi papiri moraju imati strogo određen stepen upijanja u odnosu na toner koji se nanosi. Za optimalan kvalitet potrebno je koristiti specijalno premazane papire sintetičkim materijalom jer su to papiri koji daju najbolji kvalitet.

 

* FSC skraćenica predstavlja (Forest Stewardship Council). To je oznaka za međunarodni standard, koji predstavlja odgovorno upravljanje šumom podrazumevajući ekološke, ali takođe i socijalno-ekonomske kriterijume. Proizvod koji na sebi nosi oznaku FSC garantuje da sirovi materijal na bazi drveta potiče od odgovornog upravljenja šumom prema FSC standardima ili dodiruje kriterijume FSC Chain of Custody standarda.

U našoj ponudi imamo papir od različitih proizvođača

 •          Navigator

 •          Hewlett Packard

 •          Niveus

 •          Ecorox papir

 •          Mondi

 •          Double A

 •          Green High Performance

 •          Sirius Universe

 •          Fabriano

 •          Captain universal

 

Ukoliko su vam naše smernice bar malo pomogle da tačno odaberete papir koji vam je neophodan, pogledajte našu ponudu u kategoriji: papir za kopiranje i štampanje, papir u boji, tabuliri, adinng rolne, termo rolne, fax rolne, hamer papir, papir za kolor laser štampače, papir za InkJet štampače, papir za plotere, specijalni papiri...

Prodaja papira je primarni deo našeg poslovanja, stoga se uvek trudimo da cena papira i kvalitet budu usaglašeni i prilagođeni potrebama naših klijenata.

Pratite naše akcije papira i akcijske ponude papira. Vernim potrošačima i stalnim klijentima omogućujemo da dođu do najjeftinijeg papira širokim asortimanom ovog proizvoda.

Ako i dalje imate nedoumice, pozovite „Green office“ i rešite svaku dilemu. Pomoći ćemo vam da završite svaki od Vaših poslova najboljim odabirom papira!

 

 

 

Papir i papirna galanterija | Green Office

Podkategorije

 • Tabuliri

  Kupi tabulir papir za matrične štampače

  Tabulir papir za štampanje spada u kategoriju kancelarijski materijal, koriste ga matrični

  štampači, dolazi u blanko varijanti i kao obrazac u vidu odštampanih naloga za uplatu,

  nalog za prenos ili nalog za isplatu.

  Za ovaj papir se još koristi naziv beskonačni papir sa perforacijom, koji može biti

  formata A3, A4, 12", 6" ili 4",  i može biti jednoslojni, dvoslojni i troslojni.

  Pakovanje može biti u kutiji ili kao tabak.

  Tabulir se koristi u matričnim štampačima i pogodan je za sisteme sa velikim potrebama

  za štampom.

  Kod odabira tabulira potrebno je voditi računa o broju preklopa tj. broju strana. Nekada

  je standard bio 2000 preklopa, međutim danas se sve više sreće 1800, 1600 pa i 1450

  preklopa čime se stiče utisak da se jeftinije plaća u nabavci, a zapravo se dobija manje preklopa.

  Poručite online brza isporuka.

 • Papir za kopiranje i štampanje
 • Papir u boji
 • Papir za kolor laser štampače
 • Papir za InkJet štampače
 • Specijalni papir
 • Hamer papir
 • Termo rolne

  Termo rolne za fiskalne kase i fiskalne štampače su proizvedene od najkvalitetnijeg termo papira renomiranog proizvođača Koehler, koji u sebi ne sadrži opasnu hemikaliju Bisfenol A (BPA). Termo papir koji se koristi u proizvodnji je 100% u skladu sa Evropskim propisima o čemu postoji deklaracija o sastavu papira, koji garantije da papir ne sadrži BPA.

  Naše termalne trake garantovano imaju kvalitetan ispis i trajnost od najmanje 5 godina.

  Pored gore navedenog kvalitetan termo papir nema u sebi prašinu koja može da ošteti glavu termalnog štampača, upotrebom Green office termo rolne produžavate životni vek Vašeg uređaja.

  Sve naše trake dolaze u vakum pakovanju i imaju obeležen kraj koji upozorava da je traka skoro istrošena. 

  Termo rolne cenovnik možete preuzeti na našoj stranici.

 • Ading rolna

  Green Office je jedan od vodećih prodavaca za kancelarijski materijal, u našoj širokoj ponudi proizvoda možete pronaći super kvalitetne ading rolne raznih dimenzija precizno izrađenih za široki spektar različitih štampača.

  Papir 

  Ading rolna se proizvodi od kvalitetnog uvoznog papira, koji je izrađen prema posebnim specifikacijama, tako da u potpunosti odgovaraju zahtevima POS štampača.

  Papir ima belu i glatku površinu koja daje oštru, jasnu i tamnu štampu.

  Glatka površina papira omogućava lak prolaz kroz mehanizam printera i ne ostavlja sitne tragove od papira koji mogu dovesti do zastoja u radu printera. 

  Bezbedna upotreba

  Papir od kojeg su izrađene naše ading rolne ne sadrži opasnu hemikaliju Bisfenol, što znači da su 100% bezbedne za upotrebu.

  Vrste ading rolni

  Prema vrsti ading rolne možemo podeliti na:

  • Dvoslojne 1+1 (kopirajuće)
  Jednoslojne 1+0

  Za izradu dvoslojnih rolni koristi se poseban NCR (kopirajući) papir.

  Štampajte kvalitetno i efikasno po najnižoj ceni. • Papir za ploter
 • Koverte

  Dobro došli u Green Office prodaju za kancelarijski materijal, iz našeg širokog asortimana kvalitetnih proizvoda predstavljamo Vam najveći i najbolji izbor za koverte na jednom mestu.

  U današnje vreme digitalna komunikacija je zauzela primat u komunikaciji između ljudi i preduzeća. Ali još uvek postoji velika potreba za klasičnim slanjem pošte naročito u poslovne svrhe.  Pored poslovne upotrebe ovi proizvodi se još uvek koriste kao tradicionalne koverte za pozivnice i kao takve su nezamenjivi detalj svih svečanih odnosno posebnih događaja kao što su: venčanja, rođendani, krštenja i drugo.

   

  Šta je koverat?

  To je proizvod koji je namenjen za slanje pisanih pošiljki, a izrađen od papira koji je izrezan i potom oblikovana na poseban način, svakako najprepoznativljiji detalj jeste “poklopac” koji može biti sa gornje ili bočne strane.

  Prva zvanična upotreba koverta u obliku kakav danas poznajemo započeta je davne 1840 godine od strane Britanske kompanije Royal Mail.

   

  Vrste koverti

  Osnovna podela u ovoj grupi proizvoda prema vrsti:

   

  Samolepljive koverte, su savršene izbor za svakodnevnu upotrebu, omogućavaju da se na brz i jednostavan način zatvore koverte. Samolepljive verzije na “poklopcu”  imaju traku, koja kada se skine ostaje sloj lepka koji je dvaoljan da se sigurno zatvori pošiljka.

   

  Koverte sa prozorom, ova grupa proizvoda dolazi u varijanti sa desnim ili sa levim prozorom, glavnu primenu pronalaze u profesionalnoj odnosno poslovnoj upotrebi, kao što je slanje računa ili bilo koje druge poslovne pošte. Koverat koji na sebi ima prozor, omogućava da se vidi adresa primaoca, što u značajnoj meru ubrzava proceduru slanja ali ujedno i smanjuje troškove. U praksi se najčešće koristi ameriken koverta, odnosno DL (Din Lang), koja ima dimenzije 230 mm x 110mm.

   

  Koverte u boji, izaberite savršenu boju za Vaše pismo i osvežite Vašu poštu sa našom velikom ponudom koverata u boji.

   

  Koverta sa vazdušnim jastukom, glavna karakteristika ovog proizvoda je da obezbedi sigurnost pošiljke tj. da ista ostane neoštećena u toku transporta.

   

  Nepoderive koverte, ovi proizvodi su izrađeni od materijala koji je praktično neuništiv i garantuje izuzetnu zaštitu čak i od vode, jedinstveni proizvod koji će sačuvati Vašu važnu pošiljku u toku transporta. 

   

  Koverta sa proširenjem, (faltom) su praktično dizajnirane da im se stanice mogu proširiti u zavisnosti od potrebe, odnosno od veličine Vaše pošiljke, tako da ista može bezbedno da se upakuje i transportuje.

   

  Koverte za svadbu (venčanje), su uglavnom izrađene od posebnog i veoma kvalitetnog materijala. Ova grupa proizvoda se definitivno ističe svojim dizajnom i bojama, mogu biti tradicionalnog ili modernog izgleda, ne zaboravite da je prvi utisak najvažniji. U našoj ponudi pronađite stil i veličinu, koja Vam najviše odgovara za pozivnice.

   

  Koverte za CD, su praktični proizvodi koji će Vam omogućiti da sačuvate svoj DVD ili CD disk od oštećenja i prašine. Ovaj artikal dolazi u dve varijante sa prozorom i bez prozora.

   

  Koverte dimenzije

  Predstavljamo Vam uobičajene formate koji se koriste na našem tržištu. Ovo obeležavanje je standardizovano i primenjuje se u celom svetu.

   

  Oznaka formata Dimenzije koverte u mm
  C7 90 X 140 mm
  C6 114 X 162 mm
  DL (ameriken) 110 X 230 mm
  C5 162 X 229 mm
  C4 229 324 mm
  C3 324 X 458 mm
  B6 125 X 176 m
  B5 176 X 250 mm
  B4 250 X 353 mm
  E4 280 X 400 mm

   

Aktivni filteri