Uslovi korišćenja

Poštovani korisnici, molimo Vas da pre korišćenja usluga našeg vebsajta greenoffice.rs, pažljivo pročitate ove  uslove korišćenja (u daljem tekstu "uslovi"). Svaka poseta našem sajtu, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali, da se slažete sa njima u celosti, poštujete ih kao i sve druge zakone i propise. Ukoliko su oni za Vas neprihvatljivi, molimo vas da ne koristite naš vebsajt.

Green office može izmeniti ove uslove u bilo kom trenutku te bi trebalo povremeno da posetite ovu stranicu i proverite ima li izmena. Pojedine odredbe ovih uslova mogu biti nadjačane eksplicitnim zakonskim aktima ili saopštenjima istaknutim na drugim stranicama ove prezentacije što je važno za Vas jer ste njima zakonski vezani.

Green office Vam omogućava korišćenje usluga i sadržaja koji se nalazi na ovom vebsajta, koji je podložan dole navedenim uslovima. Uslovi se primenjuju na sve sadržaje i usluge greenoffice.rs. Korišćenjem bilo kog dela vebsajta, smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja ovog vebsajta isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

Upotreba vebsajta

Sav materijal na ovom vebsajtu je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba može predstavljati kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine. Osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mestu na ovom vebsajtu, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama.

Ne možete menjati sadržaj ove Internet prezentacije ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ne uzimajući u obzir prethodno navedeno, bilo koji softver ili drugi materijal dostupan za preuzimanje ili korišćenje preko ovog vebsajta koji poseduje sopstvene uslove korišćenja ili licenciranja nalazi se pod zaštitom tih uslova.

Ograničenje pristupa

Nepoštovanje uslova, rokova i napomena na ovim stranicama imaće za posledicu automatsko ukidanje svih prava koja su Vam dodeljena, bez prethodnog obaveštenja. Ukoliko prekršite bilo koji od ovih uslova, Vaša dozvola za upotrebu sajta će biti povučena i bićete obavezni da odmah uništite sve sadržaje koje ste preuzeli ili odštampali.

Green office zadržava pravo, prema sopstvenoj odluci, da Vam zabrani pristup ovom Sajtu ili nekom njegovom delu bez prethodnog upozorenja.

Osim ako je eksplicitno drugačije naznačeno ovde ili na nekoj drugoj stranici našeg vebsajta, ništa ovde sadržano, bilo izričito, prećutno, odricanjem ili na drugi način, Vam ne daje za pravo da koristite bilo koji deo intelektualne svojine koju ste pronašli na prezentaciji.

Ako odlučite da pristupite stranici greenoffice.rs izvan Srbije, to radite na sopstvenu inicijativu i smatrate se odgovornim za poštovanje važećih lokalnih zakona. Ovi uslovi se tumače u skladu sa zakonima Republike Srbije i neće se izmenjivati načela o rešavanju neusaglašenosti zakona.

Ograničenje garancija

Informacije, proizvodi, materijali i/ili usluge koje se nalaze na ovom sajtu su prikazane “kao takave” bez ikakvih garancija bilo koje vrste. Green office se eksplicitno ograničava do maksimalnog stepena određenog zakonom, od bilo kakve direktne, indirektne statutarne ili bilo koje druge garancije ili zastupništva, uključujući garancije tržišne isplativosti, pogodnosti za određenu svrhu ili poštovanja intelektualnih ili svojinskih prava.

Sadržaj čine isključivo informacije opšte prirode, koje nisu namenjene za rešavanje specifičnih situacija ili za neku konkretnu osobu ili entitet, i koje ne predstavljaju profesionalni savet.

U maksimalnom stepenu koji zakon dozvoljava, Green office ne daje garancije za tačnost, primenjivost, pouzdanost i kompletnost sadržaja na ovom sajtu, kao ni garanciju neprekidnog rada, pravovremenosti, bezbednosti ili odsustva grešaka. Green office može promeniti sadržaj ove prezentacije ili proizvode i cene navedene na sajtu u bilo koje vreme i bez prethodnog upozorenja. Sadržaj na ovoj prezentaciji može biti zastareo, a Green office se ne obavezuje da ga ažurira. Sadržaj objavljen na ovoj prezentaciji može se odnositi na proizvode, programe ili usluge koji nisu dostupni u Vašoj zemlji. Konsultujte se sa Green office kancelarijom u vezi proizvoda, programa ili usluga koje su Vam na raspolaganju.

Povezivanje sa vebsajtom trećih lica

Ovaj vebsajt može sadržati linkove drugih internet prezentacija ili platformi čiji vlasnik ili korisnik nije Green office.

Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija. Green office ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost povezanih sadržaja kao što ne kontroliše sadržaj, proizvode ili usluge dostupne na ovim Internet prezentacijama ili platformama. Ako se povežete sa takvim sadržajem preko linka na našoj Internet prezentaciji, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti Green office-a.

Ponašanje korisnika

Green office zadržava pravo da ukloni poruke koje sadrže materijal koji smatra nepristojnim, klevetničkim, opscenim ili na bilo koji drugi način neprihvatljivim.

Korisnički nalozi registrovanih korisnika vlasništvo su davaoca usluge i svaka zlopotreba istih je kažnjiva u skladu sa važećim zakonom. Svaki korisnik ima pravo registovati i koristiti jedan korisnički nalog. Višestruke registracije i korišćenje više korisničkih naloga mogu dovesti do suspenzije svih korisničkih naloga istog korisnika. Nakon što je korisnik upozoren, korisnički nalog koji omogućuje komentarisanje sadržaja može biti suspendovan od 7 do 30 dana, a u ekstremnim slučajevima i duže. Izbegavanje suspenzije otvaranjem drugog naloga nije dopušteno. Korisnički nalog može biti zabranjen za stalno ako korisnik nakon isteka kazne opet prekrši pravila. Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima.

Zabranjeno je slanje ili prenošenje na ovu prezentaciju ili sa nje bilo kojih nezakonitih, pretećih, uvredljivih, klevetničkih, opscenih, pornografskih ili drugih materijala koji su u suprotnosti s bilo kojim zakonom.