Najnoviji postovi

Blokovska roba

Blokovska roba je ustaljeno ime koje se koristi u Srbiji a predstavlja skup obrasca ili formulara, koji su u bloku spojeni (zalepljeni) zajedno i mogu biti izrađeni na kopirajućem (NCR) ili ne kopirajućem (Ofset) papiru. 

U ovoj kategoriji proizvoda nudimo Vam najveći izbor blok obrazaca na jednom mestu, koji pokrivaju sve delatnosti u kojima se koriste. Svi obrasci su izrađeni u skladu sa propisima i kao takvi sadrže sve potrebne podatke.

 

U Green Office online prodaji za kancelarijski materijal možete kupiti sledeće obrasce u bloku:

 

 1. Dnevnik blagajne
 2. Izjava o kompenzaciji
 3. Izvod otvorenih stavki
 4. Nalog blagajni da naplati
 5. Nalog blagajni da isplati
 6. Nalog magacinu da primi
 7. Otkupni list
 8. Otpremnica
 9. Paragon blok
 10. Račun
 11. Popis robe
 12. Popis robe sa nivelacijom
 13. Priznanica za otkupljene poljoprivredne proizvode
 14. Priznanica
 15. Priznanica dnevnog pazara
 16. Nalog za korišćenje privatnog automobila u službene svrhe
 17. Račun bez PDV-a
 18. Fiskalni račun numerisan
 19. Nota račun
 20. Revers
 21. Specifikacija čekova
 22. Trebovanje
 23. Račun konobarski
 24. Opšti devizni nalog
 25. Prevoznica
 26. Otpremnica prijemnica
 27. Nalog za plaćanje prema inostranstvu
 28. Dostavnica
 29. Kalkulacija cena
 30. Račun otpremnica
 31. Potvrda o kupovini zameni plemenitog materijala i dragog kamenja
 32. Knjiga šanka
 33. Izveštaj o knjiženju
 34. Prijemna knjiga
 35. Popisna lista osnovnih sredstava
 36. Popisna lista sirovina
 37. Otpremnica
 38. Blok račun
 39. Nalog za ispravku
 40. Nalog magacinu da izda
 41. Radni nalog
 42. Spisak pošiljki
 43. Sažeta deklaracija o carinskoj vrednosti robe
 44. Otkupni list
 45. Propusnica za vratare
 46. Potvrda o prijemu reklamacije
 47. Odluka o reklamaciji

 

Kvalitet 

Glavni cilj kome težimo u Green Office prodaji, je da obezbedimo da naši kupci budu zadovoljni našom ponudom proizvoda. Optimum blokovska roba, predstavlja sinonim za kvalitet na Srpskom tržištu, svi proizvodi su izrađeni na uvoznom NCR ili Ofset papiru, koji ima težinu od 60 gr/m², korice su izrađene od dvostruko premazanog kunzdruk papira težine 135 gr/m². Svi blokovi su povezani vrućim lepkom i na sebi imaju perforaciju koja omogućava lako razdvajanje. Blokovi u ponudi mogu biti sa numerisanim stranicama, i dolaze sa 80 ili 100 listova.

 

Formati 

U zavisnosti od Vaših potreba u našoj ponudi možete pronaći različite formate (veličine) koje Vam najviše odgovaraju za poslovanje. Formati koji su dostupni u našoj ponudi robe u blokovima su: A4, A5, A6, A7 

 

Blokovska roba cena 

Proverite i uporedite cene sa drugim prodavcima i uverite se da smo najpovoljniji prodavac na tržištu. Na stranici greenoffice.rs sve cene su izražene u dinarima sa uračunatim PDV-om.

Aktivni filteri