Najnoviji postovi

Blokovska roba

Blokovska roba

U ponudi kancelarijskog materijala nalazi se i blokovska roba koja je našla primenu u najrazličitijim oblicima poslovanja, bez koje se ne može zamisliti brzo i kvalitetno poslovanje.

Naša ponuda blokovske robe različitih formata:

 • Dnevnik blagajne
 • Izjava o kompezaciji
 • Izvod otvorenih stavki
 • Nalog blagajni da naplati
 • Nalog blagajni da isplati
 • Nalog maacinu da primi
 • Otkupni list
 • Otpremnica
 • Paragon blok
 • Račun
 • Popis robe
 • Popis robe sa nivelacijom
 • Priznanica za otkupljene poljuprivredne proizvode
 • Priznanica
 • Priznanica dnevnog pazara
 • Nalog za korišćenje privatnog automobila u službene svrhe
 • Račun bez PDV-a
 • Fiskalni račun numerisan
 • Nota račun
 • Revers
 • Specifikacija čekova
 • Trebovanje
 • Račun konobarski
 • Opšti devizni nalog
 • Prevoznica
 • Otpremnica prijemnica
 • Nalog za plaćanje prema inostranstvu
 • Dostavnica
 • Kalkulacija cena
 • Račun otpremnica
 • Potvrda o kupovini zameni plemenitog materijala i dragog kamenja
 • Knjiga šanka
 • Izveštaj o kljiženju
 • Prijemna knjiga
 • Popisna lista osnovnih sredstava
 • Popisna lista sirovina
 • Otpremnica
 • Blok račun
 • Nalog za ispravku
 • Nalog magacinu da izda
 • Radni nalog
 • Spisak pošiljki
 • Sažeta deklaracija o carinskoj vrednosti robe
 • Otkupni list
 • Propusnica za vratare
 • Potvrda o prijemu reklamacije
 • Odluka o reklamaciji

Blokovska roba se izrađuje od dve vrste papira NCR (samokopirajući papir) i OFSE (običan papir), praksa je pokazala da se najčešće upotrebljava kopirajući blokovi.

Ako se pitate šta su NCR obrasci blokovske robe? NCR je skraćenica za kopirjući papir koji pod pritiskom olovke prilikom pisanja prenosi ispis na sledeći ili sledeće listove obrasca.

Glavna primena je kod svih dokumenata koji zahtevaju dupliranje.

Trenutno postoji 96 proizvoda.

Prikazuje se 1 - %to od 96 stavki

Aktivni filteri