Pored  prodaje  fotokopir arata  imamo i veliki asortiman fotokopir aparata koje vam možemo rentirati. Veliki izbor, od manjih do profesionalnih multifunkcijskih uređaja kako bi svima mogli da izađemo sa najboljom varijantom u zavisnosti od potreba klijenta. Na izbor uređaja najviše utiče mesečni obim štampe.

Kompletna ponuda napravljena je po sistemu "all inclusive", sa obračunskim periodom od jednog meseca i obuhvata:

 • Uređaj u kofiguraciji prilagođenoj zahtevu korisnika
 • Transport uređaja na adresu korisnika
 • Obuku korisnika prilikom instalacije
 • Redovno održavanje uređaja bez potrebe za pozivom servisa (serviseri sami obilaze mašine u odgovarajućim intervalima),
 • Repromaterijal neophodan za normalno fukcionisanje uređaja  (toner, developer, PCU...), bez dodatne naknade
 • Redovne zamene delova, bez dodatne naknade

OPŠTE ODREDNICE:

 • Sve vrednosti iskazane u evrima (€) se obračunavaju u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu NBS, uvećanoj za iznos PDV-a
 • Neiskorišćeni otisci se ne prenose u naredni mesec
 • Svaki otisak A3 formata se računa kao 2 otiska formata A4
 • Troškovi servisiranja, rezervnih delova i tonera spadaju na teret Green offica, dok papir obezbeđuje zakupac
 • Ugovor o zakupu se sklapa u zavisnosti od rentiranog modela uređaja na minimalno 3 meseca
 • Važi samo za nove aparate: Ako zakupac zahteva dodatnu opremu, cena zakupa se povećava za 10% cene dodatne opreme, a samim tim se srazmerno povećava i broj besplatnih otisaka

Pozovite nas ili nam pošaljite mail sa Vašim zahtevima, u najkraćem roku ćemo Vam dostaviti ponudu koja odgovara Vašim potrebama.