Račun PDV A5 NCR

New product

 • Blokovska roba
 • Račun PDVi
 • NCR (kopirajući)
 • Format:A5
 • Broj listova:100 (50x2)
 • Dimenzije:145X210

Detaljnije

71 Stavke

Nema nagradnih poena za ovaj proizvod.


99,00 RSD sa porezom

Više informacija

Blok račun sa PDV-om A5 NCR

Račun (faktura) predstavlja poslovni dokument, koji prodavac izdaje kupcu, on je ujedno i osnov za knjiženje.

Obrazac u sebi sadrži:

 • Podatke o izdavaocu računa
  • naziv
  • mesto i adresa
  • pib
  • mbr
  • tekući račun
 • Podatci o primaocu računa
  • naziv
  • mesto i adresa
  • pib
  • mbr
  • tekući račun
 • Broj računa
 • Mesto i datum izdavanja
 • Na osnovu
 • Datum prometa dobara i usluga
 • Redni broj
 • Šifru
 • Naziv dobara/usluga
 • Jedinica mere
 • Količina
 • Cena
 • Rabat
 • Poreska osnovica
 • Stopa PDV
 • Oznos PDV
 • Ukupna naknada
 • Mesto i adresa izdavanja dobra
 • Napomena o poreskom oslobođenju
 • Poreska osnovica posebna poreska stopa
 • Poreska osnovica opšta poreska  stopa
 • Izdao
 • Primio

Kritike

Napišite kritiku

Račun PDV A5 NCR

Račun PDV A5 NCR

 • Blokovska roba
 • Račun PDVi
 • NCR (kopirajući)
 • Format:A5
 • Broj listova:100 (50x2)
 • Dimenzije:145X210

Dodatna oprema